Tento portál slúži pre objednávanie servisných zásahov v rámci záručného alebo pozáručného servisu, ako aj pre prípadné reklamácie technických zariadení.