Poloha : Bratislava
Cvičebná plocha : 350 m2
Počet stanovísk : 50
 
 

Zariadenia: Hammer Strength plate loaded, Hammer Strength Select, Signature benches / racks , Synrgy , Sparc Trainer