Status: Member of Official Hammer Strength Training Center Worldwide (mapa sveta)

Poloha: Dolný Kubín 
Cvičebná plocha: 500 m2
Počet stanovísk: 60


Silové zariadenia:
Hammer Strength Select, Hammer Strength Plate Loaded, Life Fitness Signature Benches / Racks, Life Fitness Multi Jungle, Hammer Strength HD Athletic RIG, Synrgy 360, Hammer Strength Platform

Kardio zariadenia:
Life Fitness Integrity SE3HD Console, IC6, Heat Perfomance Row, Arc, Sparc

Doplnky: 
Hammer Strength Urethan Olympic Plates, Hammer Strength Bumper Plates, Hammer Strength Dumbells, Hammer Strength Olympic Bars, Hammer Strength Barbells, Hammer Strength Competition Kettlebells, Life Fitness Mats, Life Fitness Resistance Bands

Systémy: 
SoftPlus FIT


Klientovi sme poskytli aj plnú marketingovú podporu, vrátane vytvorenia design manuálu, interiérových reklamných vizuálov, produkcie videí a webstránky www.HSfactory.sk