Poloha: Prievidza

Cvičebná plocha: 800 m2

Počet stanovísk : 47 

Zariadenia : Hammer Strength Select, Hammer Strength Plate Loaded, Life Fitness Signature Benches / Racks, Life Fitness Synrgy 360, Life Fitness Elevation Inspire cardio.