Poloha: Bratislava
Cvičebná plocha: 600 m2
Počet stanovísk: 84
 
 

Zariadenia: Life Fitness Insignia series Luxury edition, Hammer Strength Select, Hammer Strength Plate Loaded, Hammer Strength HD Elite, Life Fitness Synrgy 360, Life Fitness Signature Benches / Racks, Life Fitness Explore cardio, ICG spinning bikes 

Podlahy: Pavigym TURF, Pavigym PERFORMANCE, Pavigym EXTREME