Poloha: Bratislava

Cvičebná plocha: 760 m2

Počet stanovísk : 60

Zariadenia : Life Fitness Signature series, Hammer Strength Select, Life Fitness Signature Benches / Racks, Life Fitness Integrity cardio.