Poloha: Bratislava

Cvičebná plocha: 200 m2

Počet stanovísk : 30

Zariadenia : Life Fitness Insignia series, Hammer Strength Plate Loaded, Life Fitness Signature Benches / Racks, Life Fitness Elevation Inspire cardio.