Poloha: Liptovský Mikuláš

Cvičebná plocha: 700 m2

Počet stanovísk : 55

Zariadenia : Life Fitness Signature series, Hammer Strength Plate Loaded, Life Fitness Signature Benches / Racks, Life Fitness Elevation Inspire cardio.