Poloha: Bratislava

Cvičebná plocha: 120 m2

Počet stanovísk : 25

Zariadenia : Life Fitness Optima series, Life Fitness Insignia series, Life Fitness Signature Benches / Racks, Life Fitness Discover SE / SI cardio, GX Row