Poloha: Liptovská Osada

Cvičebná plocha: 400 m2

Počet stanovísk : 35

Zariadenia : Life Fitness Optima series, Life Fitness Synrgy 360, Life Fitness Signature Benches / Racks, Life Fitness Elevation Inspire cardio.